Orjaku Linnutorni ekspositsiooni koostamine ja uuendamine

Eesmärgiks on valmistada Orjaku linnutorni allolevas hoones uus, kaasaegne Käina lahte ja selle loodusväärtusi tutvustav ekspositsioon. Eelmine ekspositsioon valmis 20 aastat tagasi ning on vananenud. Vahepeal on oluliselt arenenud ka turistidele mõeldud infrastruktuur. Ekspositsioon on mõeldud eelkõige Käina lahe linnustiku
tundmaõppimiseks, turismi arendamiseks ja kohaliku kogukonna tegevuste toetamiseks. Olulisel kohal on ka muu Käina lahega seonduv info. Sihtgrupiks on nii lapsed kui ka loodushuvilised täiskasvanud. 
Projekt esitati PRIA- le meetmesse 2 Külaarendus ja rahastati summas 17 336.00 €.Projekti teostamiseks on aega kaks aastat. 

 

This entry was posted in Määratlemata. Bookmark the permalink.

Lisa kommentaar