INFO JA KONTAKT

Palade Loodushariduskeskuse eesmärgiks on pakkuda Hiiumaal kvaliteetset loodusharidust.

Palade Loodushariduskeskus organiseerib keskkonnaalast tegevust erinevatele huvigruppidele: laagreid, konverentse, näitusi, loodusretki ja praktilist loodusõpet. Olulisel kohal on koolitused õpetajatele, giididele ja loodusretkejuhtidele. Seos talumuuseumiga annab hea võimaluse pärandkultuuri ja pärandmaastike õppeks.

Kivimite õppehoones saab põhjaliku ülevaate Hiiumaa maastikest, geoloogilisest minevikust, kivististest, Kärdla meteoriidikraatrist ja kivimite kasutamisest läbi aegade.

Palade LHK kasutab õppepaikadena looduskeskuse õppeklassi, keskkonnalaborit, kivimite õppehoonet ja Soera Talumuuseumit.

Õppeprogrammide tellimine ja looduskeskuse külastamine

telefon +372 5342 2087; e-post paladelhk@gmail.com

Palade Loodushariduskeskuse tegevust toetavad Pühalepa vald ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Paremate tulemuste saavutamiseks keskkonnaõppes laiendati looduskeskuse võimalusi Euroopa Regionaalarengu Fondi „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ meetme toel. Projekti, „Palade Loodushariduskeskuse keskkonnahariduse võimaluste laiendamine“, raames ehitati ja sisustati laboriruum loodushariduskeskuses ning kivimite ekspositsioonihoone ja väliõppeklass Soera maa-alale, summas 179590.14 € Pühalepa vald toetas projekti omafinantseeringuga 24440.55 €.

 

Artikklid:

 Kivimitemaja hiilgus

Palade loodushariduskeskuse ja Soera Talumuuseumi tulevik

PyhalepaTeataja_nr.3_2016_lk6


http://www.postimees.ee/2608542/palade-loodushariduskeskuses-saab-uurida-hiiumaad

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=28375

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=28374

http://avalik.amphora.ee/pyhalepavv/document.aspx?id=28407

 

kik_est_logo_13015391_1202373483106749_754698287115679724_n